จองเวลาเรียน 

 • คาบเรียนละ 55 นาที และอีก 5 นาที เพื่อให้อาจารย์เช็คการบ้าน และบันทึกการสอนของนักเรียน

 • สามารถเลือกอาจารย์ได้ ตามเวลาของอาจารย์ที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น ไม่สามารถเลือกอาจารย์เและเวลาที่ผู้เรียนสะดวกพร้อมกันได้ ทั้งนี้ทางเรามีการอัพเดทเวลาของอาจารย์อยู่เป็นประจำ ​

จองเวลาเรียน

 • Mon,Tue,Wed,Fri: 9am-1pm Sat,Sun:3pm-4pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thur,Fri: 5pm-8pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thur,Fri: 4pm-9pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 5pm-8pm Sat: 3pm-6pm

  55 นาที

 • Mon: 4pm-8pm Tue,Wed,Thur.Fri: 4pm-9pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 12pm-4pm Mon,Tue,Thu: 6pm-8pm Sun: 9am-12pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thur,Fri,Sat,Sun: 4pm-8pm

  55 นาที

 • Wed,Thur,Fri: 4pm-8pm Sat,Sun: 12pm-3pm/4pm-7pm

  55 นาที

 • Wed,Thur,Fri,Sat,Sun: 4pm-7pm

  55 นาที

 • Tue, Wed,Thur,Fri: 7pm-9pm Sun: 12pm-3pm/4pm-7pm

  55 นาที

ee-logo-600x352-transparent.png

Contact Us:

Info@easyenglishonline.net

telephone: 094-785-1871

 • Easy English Online Facebook