จองเวลาเรียน 

 • คาบเรียนละ 55 นาที และอีก 5 นาที เพื่อให้อาจารย์เช็คการบ้าน และบันทึกการสอนของนักเรียน

 • สามารถเลือกอาจารย์ได้ ตามเวลาของอาจารย์ที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น ไม่สามารถเลือกอาจารย์เและเวลาที่ผู้เรียนสะดวกพร้อมกันได้ ทั้งนี้ทางเรามีการอัพเดทเวลาของอาจารย์อยู่เป็นประจำ ​

 • ติดต่อเราเพื่อจองชั้นเรียน:

จองเวลาเรียน

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 9am-1pm Sat,Sun:3pm-5pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 4pm-8pm Sat: 2pm-5pm Sun: 3pm-8pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 5pm-8pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 4pm-8pm Sat: 10am-11am

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sun: 10am-2pm

  55 นาที

 • Mon,Tue,Wed,Thu,Fri: 5pm-8pm

  55 นาที

ee-logo-600x352-transparent.png

Contact Us:

Info@easyenglishthailand.net

telephone: 091-882-6381

 • Easy English Online Facebook